Kjør forsiktig på to hjul

motorsyklis_20170717-114113_1
– Det er betydelig større risiko for å bli skadet eller omkomme når du kjører motorsykkel enn når du kjører bil.
Dette sier Guro Ranes, avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, til TV 2. Det er rundt 250.000 førere av motorsykkel og mopeder i Norge i dag, og statistikken viser at dødsrisikoen pr. kjørte km er nær ti ganger høyere for tung motorsykkel enn for bil, og mer enn 20 ganger høyere for lett motorsykkel.

http://www.tv2.no/nyheter/9224862/

RISIKOREDUSERING
Ved å holde farten nede, samt fokusere på sterke farger og gode lys, øker sikkerheten i trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Tjenester & Utstyr
National Røros - TI-4