Directors Page - desember 2018

Vi kan vel nok en gang være enige om at kjøresesongen er over for i år, så da sier jeg først litt om året/sesongen 2018.
Vi var det chapteret med flest deltagende medlemmer på National Rally i Stavanger, men vi må nok innstille oss på at denne utmerkelsen ikke blir tildelt oss i forbindelse med NR 2019. Dette fordi arrangerende chapter ikke kan stille i konkurransen. 


På Frya var vi 118 deltagere og av disse var det 80 deltagere fra Oslo Chapter. Øvrige deltager kom fra blant annet Trondheim og South East. Turen til H-D 115 års jubileum i Praha ble også fylt opp, på turen til Thunder in the Glens deltok 4 medlemmer og vi hadde deltagende medlemmer på Danish Chapter meeting i Århus. Det ble også gjennomført sikkerhetskurs og RC kurs. I etterkant av RC kurset ble det uteksaminert 4 nye RCer, deriblant 2 kvinner. Veldig bra. 

Chapteret har i år etter ønske fra medlemmene gjennomført flere kjøreturer med «noe attot», blant annet kan nevnes Sølvgruvene, Tusenfryd, og Cars and Coffee. I samarbeid med Skedsmo kommune har vi i år også gjennomført en samling. I år var dette med innlagt besøk på Lørenskog brannstasjon. Dette er en aktivitet som ungdommene og chapter medlemmene ser frem til og gleder seg til å delta på. Vi deltok på jubileumsmarkeringen til Chapter 5 Trondheim og vi ga også en oppmerksomhet til Bergen Chapter i forbindelse med deres jubileum.


LoH har også i år gjennomført sine aktiviteter med blant annet ridetur på Kvistli. Chapteret deltok på Oslo Motorshow med egen stand, dette med fokus på å presentere klubben og arrangementer som NR 2019. På de øvrige «faste postane» som for eksempel pølselørdager, pub-kvelder, bowling og Open House vår og høst har det også vært stor interesse og deltagelse. På årsmøtet/ medlemsmøter og julebordet var også deltagelsen meget tilfredsstillende. På disse arrangementer deltok i snitt 85 medlemmer. 


Litt om 2019
Jeg kan nå nevne noen aktiviteter, blant annet bowling, pub-lørdager, pølselørdager, Frya, NR GOL, Tusenfryd, Wild West tur USA, Open House vår og høst. Vi skal også i 2019 benytte de innkommende forslagene fra medlemmene for å sette sammen et best mulig aktivitetsprogram.
Oslo chapter skal som kjent arrangere NR på Gol, her er det pr. i dag ca. 400 personer påmeldt med deltagelse blant annet fra England, Danmark, Sverige og Tyskland. Til informasjon er vi pr. i dag 115 medlemmer fra Oslo chapter som er påmeldt.
På bakgrunn i stort press fra egne medlemmer, medlemmer fra andre chapterer og på tross av det store arrangementet som NR er, vil det allikevel bli arrangert en samling på Frya Leir. I 2019 vil dette være 5 års jubileum for samlingen.
Når det gjelder disse aktivitetene og øvrige aktiviteter i 2019 vil dette bli informert om i aktivitetskalender på hjemmesiden, facebook og på medlemsmøtet i mars.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle bidragsytere for den innsatsen som er lagt ned i forbindelse med planlegging og gjennomføring av de forskjellige aktiviteter. Jeg vil også takke alle medlemmer og deres familie for deltagelse og alle de fine tilbakemeldinger dere gir, både i form av bilder, muntlige tilbakemeldinger, e-poster og via facebook. 

Takk også til styret for engasjementet og innsatsen i 2018. Uten dere alle ville ikke chapteret vært som det er i dag. Jeg takker også Harley-Davidson Oslo og Tom Sylling for tillitten som er gitt styret og chapteret. Takker samtidig for sponsingen i forbindelse med de gjennomførte aktiviteter.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et innholdsrikt og godt år 2019.

John Johansen
Director