Protokoller

Dokumenter fra årsmøtene.

Protokoll fra årsmøtet 2018
Protokoll fra årsmøtet 2017
Protokoll fra årsmøtet 2016
Protokoll fra årsmøtet 2015

Protokoll fra årsmøtet 2014
Protokoll fra årsmøtet 2013
Protokoll fra årsmøtet 2012
Protokoll fra årsmøtet 2011

Andre dokumenter
Vedtektene for HOG Oslo Chapter

Støtte til felles HOG aktiviteter
Patcher og Pins