Støtte til felles HOG aktiviteter

Styret gir muligheter til å gi økonomisk støtte til felles aktiviteter for medlemmer av HOG Oslo Chapter. Det er fastsatt visse kriterier for å kunne gi slik støtte, og dette er beskrevet på søknadsskjemaet. 

Her er skjemaet i to versjoner (docx og pdf). Det sendes til styret i god tid før behandling i et styremøte. Møteplanen er å finne i kalenderen og under Aktiviteter.

Styret 

  PDF

File Name: soknadsskjema_stotte_hog_aktivitete_20170719-082600_1
File Size: 85 kb
Download File

WORD

File Name: soknadsskjema_stotte_hog_aktivitete_20170719-084352_1
File Size: 97 kb
Download File
Medlemmenes videolenker
Protokoller