Sikkerhetskomitéen

Leder Jon-Dyre Vaa, Safety Officer 

Medlem Jan Olav Karlsen, Head Road Captain
Medlem Roger Holm, Editor

For kontaktdata: se Styret i H.O.G Oslo Chapter

Hendelsesrapport skjema Word (doc) 

Kjøring i kolonne
Varslingsordre - Frya 2019