Påmeldingsskjema / Registration for Post Ride 2019 - H.O.G Oslo Chapter


For påmelding fyller du ut skjemaet nedenfor, og betaler et depositum på kroner 500,- pr person til:
For registration please fill in the form and finalize it by paying a deposit of NOK 500, - per person to:

Konto/Account: 1506.13.45210
IBAN: NO3415061345210
BIC (Swift): DNBANOKKXXX

Merk betalingen med ditt navn/Mark the payment with your name.

Restbeløpet vil forfalle til betaling 16. mai 2019. The balance will be due for payment on May 16th, 2019.
Påmeldingen blir ikke effektuert før innbetaling er foretatt. Depositum blir ikke tilbakebetalt ved senere avbestilling.
The registration will not be affected until payment has been made. Deposit will not be refunded upon later cancellation.

For mer informasjon eller hjelp kontakt/For more information or help please contact: postride@oslo.hog.no

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input