Medlemskontingenten

​HOG er en internasjonal organisasjon med et stort antall lokale chaptere tilsluttet sin dealer. For å være medlem skal en derfor betale en årlig kontingent til den internasjonale organisasjonen, pluss en kontingent til det lokale chapteret.

Les mer om dette her.

Bowling Championship 2018
Medlemskontingenten for 2018?