Medlemstyper

Det finnes følgende internasjonale medlemstyper:

Full Membership:
Medlemskapet gjelder i 12 måneder fra innmelding. Det gir deg alle fordeler og tjenester som tilbys i H.O.G. Alle som kjøper en ny H-D får automatisk 1 års gratis medlemskap. Dette hjelper forhandleren deg med. Ett års medlemskap koster 73 Euro.

Life Membership:
Gir samme fordeler som fullt medlemskap. i tillegg tilbys medlemsfordeler eksklusivt for Life members. Lifemedlemskap koster tilsvarende 10 års ordinært medlemskap, og du er da medlem på livstid. 
Pris EUR 730 (Vi har ikke livstidsmedlemskap i norske klubber).

Associate Membership:
De har mange av fordelene som fullt medlemskap har. Medlemskapet er beregnet for passasjerer og familiemedlemmer til en som har fullt-/ livstidsmedlemskap. Ett års internasjonalt medlemskap koster EUR 37.

Life Associate Membership:
Har mange av fordelene som fullt medlemskap gir. I tillegg tilbys de medlemsfordeler eksklusivt for Life Associate members. Pris EUR 370. Les mer om de ulike internasjonale medlemstypene her.

Internasjonal nettside
Klikk her for å gå til H.O.G Members Site i England. Der lager du deg din egen konto og får adgang til mer informasjon om vår internasjonale organisasjon. Her ligger det også mange gode og interessante artikler som du kan ha glede av å lese.