Bestiling av T-Shirt / Ordering T-Shirt

Klikk på bildet for å se modellene/Click on the picture to see the models:

T-Shirt NR2019

Bestiller du treffskjorte(r) her innen til 8.juni kl. 12:00 får du de utlevert sammen med velkomstpakken.
Fyll ut skjemaet for en eller to T-Shirts og betal som angitt.
Det vil ellers være et begrenset utvalg av antall, modell og størrelse å få kjøpt på rallyet.

If you order before 8th June at noon you will get your T-Shirt(s) at arrival.
Fill in the form for one or two T-Shirts and pay as shown below.
There will be some for sale at the rally, but in limited numbers.

Betal 220 kroner per stk til / Pay NOK 220 per T-shirt to:

Konto/Account: 1506.23.32473
IBAN: NO1815062332473
BIC (Swift): DNBANOKKXXX

Merk betalingen med T-Shirt og ditt navn /Mark the payment with T-Shirt and your name.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
*) Kun dame / Only Ladies **) Kun til herre / Only for men
Kjøp en til / Buy one more:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input