Sikkerhetskomitéen

Om risiko
Kjøring med motorsykkel medfører en viss risiko, men den kan bringes ned til et akseptabelt nivå ved å bruke riktig bekledning, ikke kjøre i ruspåvirket tilstand, og tilpasse hastigheten etter forholdene og egne kjøreferdigheter. Aller viktigst er å kjøre med god margin slik at en ikke havner i situasjoner med fare for eget eller andres liv og helse. En måte vi holder risikoen på et lavt nivå når vi kjører sammen er å ha regler for kjøring i kolonne. 


Rapportering av hendelser
Skulle det likevel oppstå en uønsket hendelse så vil vår sikkerhetskomité gjerne ha en rapport om hendelsen for å kunne vurdere om vi kan sette inn kompenserende tiltak som skal forhindre en tilsvarende hendelse i fremtiden. Derfor er det fint om du helt enkelt sender leder for sikkerhetskomitéen en hendelsesrapport på epost. Skjemaet kan du laste ned fra lenken nederst på denne siden.

Leder Head Road Captain

Medlem Safety Officer
Medlem Representant fra styret

For kontaktdata: se Styret i H.O.G Oslo Chapter

Hendelsesrapport skjema Word (doc)
Kjøring i kolonne
Varslingsordre - Frya 2019