Om avlyste fellesturer og arrangementer

John_Jo

På grunn av den pågående coronapandemien og myndighetenes anbefalinger og pålegg, velger jeg å avlyse eller utsette ALLE aktiviteter i H.O.G. Oslo Chapter sin regi til og med 15 juni 2020. Dette gjelder også arrangementer som

  • Tilbake til det enkle Frya Leir - som forhåpentligvis bare er utsatt til etter sommeren en gang
  • Ladies Night hos Lazy Boyz - opprinnelig 7.mai, men vi finner en passende dato til høsten. Dette blir en knall kveld med mye godt og blandet innhold.
  • International Female Ride Day – opprinnelig 2.mai er flyttet til 22.august verden over. Det er fortsatt Chapter Østfold som arrangerer dette i år. 

Det vil komme nytt informasjonsskriv i mai - juni som omhandler aktiviteter videre frem i tid.  

Jeg oppfordrer likevel alle til å benytte motorsykkelen og selv på eget initiativ arrangere venneturer etter myndighetenes anbefalinger (hygiene, god avstand og maks 5 sammen) slik at vi kan opprettholde vennskap og samhold!

Jeg håper alt er bra med dere og ønsker dere alle en god sommer!

Med vennlig hilsen
John
Director
H.O.G. Oslo Chapter 

Ny oppstart med fellesturer fra 10. mai
Info fra NMCU (Norsk Motorcykkel Union)