Avsluttende ord fra vår Director John Johansen

John_4-as-som-directo_20201125-070957_1

Kjære medlemmer ute og hjemme.

Når vi nå nærmer oss slutten på et utfordrende år skal jeg si noen ord.

H.O.G. Oslo Chapter har i de senere årene økt betraktelig i antall medlemmer og også opparbeidet en solid økonomi. Dette har medført at styret har besluttet at i 2021 skal en del av disse pengene gå tilbake til medlemmene. Dette vil være med på å redusere kostnaden for den enkelte medlem ved noen av de større arrangementene samtidig som det gir åpning for mer støtte til øvrige aktiviteter.

For å nevne noen aktiviteter de seneste årene har Chapteret i perioden fra 2013 og frem til i dag arrangert to Nationale Rallyer, et i 2013 på Valle Hovin og et på Pers Hotell Gol i 2019, fellesturer til andre treff i Europa, USA tur, Danmarks-turer, helgeturer i Norge, fellesturer med andre Chaptere i Norge, store og små sosiale arrangementer, L.o.H arrangementer, Open House og selvfølgelig de faste ukentlige fellesturer.

Det er også jobbet målrettet med forbedring av hjemmesider, facebooksider, WEB shop og verktøyene vi bruker for kommunikasjon med medlemmene.

De som har fungert i styrene i denne perioden har gjort en formidabel jobb med planlegging, organisering og gjennomføring.

Styremedlemmene er selvfølgelig ikke alene om å drive Chapteret, men har hatt enormt bra hjelp av engasjerte, interesserte og dedikerte medlemmer. Noen har også fungert som Road captains. Uten medlemmene hadde det blitt stusselig. Tusen takk til dere alle.

Styret hadde for året 2020 planlagt aktiviteter og året begynte som normalt med gjennomføring av disse. Så kom COVID-19 og la en demper på muligheten for å gjennomføre det som var planlagt.

På tross av COVID-19, men med fokus på myndighetenes anbefalinger og regler ble det allikevel gjennomført noen av aktivitetene og så vidt meg bekjent utløste ikke dette noen form for smitte spredning.

Jeg, og jeg vet også at alle av dere håper på en snarlig løsning for å bli kvitt Covid-19 pandemien, slik at vi igjen kan begynne å fungere som normalt. Det vil si å gjennomføre kjøreaktiviteter, sosiale sammenkomster og kunne begynne å ha mer fysisk kontakt.

Når det gjelder året som kommer, og det kommer, har styret begynt å planlegge aktiviteter for neste år, disse ble nevnt i kveldens medlemsmøte. Jeg nevner allikevel igjen blant annet jubileumsfest, Chapteret fyller 25 år 24 april, Frya og National rally. Medlemmene vil selvfølgelig som tidligere år få muligheten til å komme med forslag om aktiviteter som igjen vil bli lagt inn i aktivitetskalenderen for 2021.

I forbindelse med jubileums året er det også satt i gang arbeid med å samle Chapterets historie fra og med starten i 1996 og frem til og med jubileumsåret. Denne oppgaven er det noen av de gamle gutta som utfører. En av dem har sågar vært medlem fra starten i 1996.

Jeg vil også benytte anledningen til å oppfordre dere alle til å delta på det allerede presenterte elektroniske årsmøtet som starter 24 nov. kl. 09.00.Måten dette blir gjennomført på er sikkert fremtiden, men veldig ukjent eller uvant for meg, men jeg har fått garantier for at dette er i henhold til gjeldene lovverk for gjennomføring av årsmøter.

Som dere vil se av dokumentene til årsmøtet er det som tradisjon, valg av nytt styret for 2021. Jeg oppfordrer i denne sammenheng at dere godkjenner valgkomiteens forslag til nytt styret. Dette forslaget gjør at det er kontinuitet og at det tilføres nye krefter som vil lede i henhold til det formål og den tradisjon som chapteret er kjent for.

Når det er sagt vil jeg benytte anledningen til å si noen ord til de av styremedlemmene som har valgt å gå ut av styret.

Alf Hageler som økonomi sjef i mange år og som har med stødig hånd på regnestaven holdt styr på Chapterets økonomi. På tross av iherdig innsats fra de øvrige styremedlemmene om å bruke penger har chapterets økonomi bare blitt bedre og bedre under Alf sin eminente måte å styre unna forbruket på.

Jan Olav Karlsen som Head Road Captain har lagt opp til de fleste større fellesturer, RC kurs og kurs i kolonnekjøring. Med hans kunnskap om Norges veier og detaljer om veiarbeid og utbygninger har han ledet oss på mange minneverdige turer. Ikke bare i Norge men også flere turer i det store utland.

Stein Brandt som medlemsoffiser har holdt styr på medlemsmassen med de utfordringer det til tider har vært med forandringer av medlemmenes adresser, e-poster, telefonnummer og inn og utmeldinger. I perioden han har fungert som medlemsoffiser har antall medlemmer økt betraktelig og vi er pr. i dag over 400 medlemmer. Stein har også hatt ansvaret for Chapterets medlemseffekter.

Stein Westgård som Ass. Director har vært min sensor og irettesatt meg når jeg til tider har tatt helt av. Han har også utført en fremragende jobb som medansvarlig i planlegging og gjennomføring av de større arrangementer. Stein har tidligere også sittet som Safety offiser. Han har vært en inspirator og støttespiller og ikke minst er han en god kamerat.

Tusen takk til dere alle 4 for innsatsen og et kjempefint samarbeid. Et bevis på takknemmeligheten og innsatsen vil dere motta ved en senere anledning.

Jeg takker også dealer, styremedlemmer og medlemmene for den tillitten dere har gitt meg i de 3 årene jeg satt som ass. Director og de 4 årene jeg har sittet som Director.

Avslutningsvis ønsker jeg dere alle en fin julefeiring og et riktig godt nytt år.

Vi ses på nyåret.

Takk for meg

Mh

John

Legg inn dine forslag til turer og aktiviteter
PostRide 2021 - en forsmak