Fra Director - desember 2017

HOG_julekort

Vi kan vel nok en gang være enige om at kjøresesongen er over for i år.

Det har vært et innholdsrikt år med deltager rekord på torsdag og søndagsturer. Vi var chapteret med flest deltagende medlemmer på NR Røros. Jeg håper vi kan ta hjem beviset på at vi er chapteret med flest deltagende medlemmer også etter NR Stavanger 2018. Langhelg turen i regi av Jan Olav, dette året på Vestlandet, ble også fylt opp. På Frya var vi 120 deltagere og av disse var det 80 deltagere fra Oslo Chapter. På årsmøtet/ medlemsmøter og julebordet var også deltagelsen meget tilfredsstillende. I samarbeid med Skedsmo kommune har vi år også gjennomført to samlinger/kjøreturer. Dette er en aktivitet som ungdommene og chapter medlemmene ser frem til og gleder seg til å delta på. På de øvrige aktiviteter som for eksempel pølselørdager, pubkvelder, bowling og Open House vår og høst har det også vært stor interesse og deltagelse. Høstfest i regi av Torill og Morten var også en suksess.

Jeg vil takke alle bidragsytere for den innsatsen som er lagt ned i forbindelse med planlegging og gjennomføring av de forskjellige aktiviteter. Jeg vil også takke alle medlemmer og deres familie for deltagelse og alle de fine tilbakemeldinger dere gir, både i form av bilder, muntlige tilbakemeldinger, e-poster og via facebook. Takk også til styret for engasjementet og innsatsen i 2017. Uten dere alle ville ikke chapteret vært som det er i dag.

Jeg takker også Harley-Davidson Oslo og Tom Sylling for tillitten som er gitt styret og chapteret. Takker samtidig for sponsingen i forbindelse med de gjennomførte aktiviteter.

Når det gjelder aktiviteter i 2018 vil dette bli informert om i aktivitetskalender på hjemmesiden, på facebook og på medlemsmøtet i mars. Jeg kan allikevel nå nevne noen aktiviteter, blant annet bowling, publørdager, pølselørdager, Frya, NR Stavanger, fellestur Praha, Fellestur Thunder in the Glens og Open house vår og høst. Vi skal også benytte de innkommende forslagene fra medlemmene for å sette sammen et best mulig aktivitetsprogram.

Takk for 2017.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et innholdsrikt og godt år 2018.

.

John Johansen
Director 

Medlemskontingenten for 2020?
Directors Page - desember 2017