Medlemskontingenten for 2020?

penger
Har du husket å betale medlemskontingenten for 2020? Hvis ikke så er det tiden for det nå.  Les mer om dette her.

Styret

Medlemskontingenten
Fra Director - desember 2017