Hyggelig årsmøte gjennomført

IMG_4034

Årmøtet ble ledet av John (Director), som tok oss gjennom årsrapporten for det chapteret hadde vært gjennom av aktiviteter i budsjettåret mellom 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Regnskap og budsjett ble presentert av Alf Hageler, og revisors beretning lest opp for medlemmene. Det hadde ikke kommet noen formelle forslag innen fristen fra medlemmene, og valget ble enkelt gjennomført da samtlige styremedlemmer ønsket gjenvalg for å ha mest mulig kontinuitet i året som kommer når vi skal arrangere National Rally på Gol i Hallingdal i slutten av juni. Et par små endringer ble det i styret da Jon Dyre Vaa tok på seg vervet som Security etter å ha vært en av to Activites. Ett nytt nytt styremedlem ble valgt inn, Kjersti H Bakke som ny Webmaster, mens Roger Holm gjenopptar sin tidligere rolle som Editor.

Pizza ble servert i pausen, og Dealer åpnet brusautomaten for selvbetjening av gratis drikke. 

Det etterfølgende medlemsmøtet startet med å minne om tiden da chapteret ble stiftet i april 1996. De tre som var tilstede på det møtet, altså chaptermedlemmer, og som var på dette årsmøtet, fikk tildelt hver sin plakett av John. Disse var Jørn Richardsen, Sigrid Saltrø og Oddvin Per Johansen. Etter denne hyggelige seremonien presenterte John og Stein W en fin bildeserie de fleste av de gjennomførte aktivitetene. John tok fram sverdet som han fikk overlevert fra forrige arrangør av National Rally, HOG Chapter Stavanger, som symbol på å være arrangør av det kommende arrangementet. Dag Hogstad, dyktig knivmaker, hadde laget et solid hylster av lær til sverdet, og det vil nå følge sverdet fra chapter til chapter i årene som kommer. Petter (Activities) fortsatte med å fortelle om de kommende planlagte aktivitetene, både i og utenfor kjøresesongen. Vi har mye å se fram til, og de første er allerede på finne i kalenderen på hjemmesiden vår.  I mars måned kommer kjørelista der alle søndags- og torsdagsturene blir presentert.

Det ble delt ut små spørreskjemaer der de tilstedeværende kunne foreslå nye mål for turer, eller aktiviteter der alle kunne delta på, og som ville bli sponset av chapteret. Et eksempel på sistnevnte er at det neste sikkerhetskurset på Gardemoen Raceway (søndag 28. april) vil bli sponset av chapteret for å få med så mange medlemmer som mulig.

Møtet ble avsluttet like etter klokken 21.

Tekst og foto: Editor Roger

Års- og Medlemsmøte 2018!
Årsmøtet 2018