Info fra NMCU (Norsk Motorcykkel Union)

NMCU1

Kjære klubbmedlemmer

Etter at NMCU endret praksisen rundt klubbmedlemskap har vi dessverre mistet medlemmer.
Vi tror ikke dette skyldes vrang vilje, eller at folk ikke lenger ønsker å være medlem hos oss. Vi tror derimot mye av det simpelthen skyldes glemsomhet, eller at folk ikke har fått med seg endringen.

I dag er det slik at hver enkelt må betale sin kontingent direkte til oss.
Når kontingenten er mottatt tilbakefører NMCU 50 kr til vedkommendes klubb.
Før var det slik at det enkelte medlem fikk denne 50-lappen i rabatt; nå er det i stedet klubben som får den.


Det nye systemet sparer NMCU for svært mye arbeid. Det er vår gevinst. Det nye systemet gir klubbene ekstra penger i kassa. Det er klubbens gevinst. Det er fordeler som vi håper oppveier den ulempen det enkelte medlem får, som må betale 450 kroner i året i stedet for bare 400.

NMCU lever av og for sine medlemmer. Vår gjennomslagskraft er direkte knyttet til vårt medlemstall (det er den såkalte «kjøttvekta» politikerne snakker om). Vår økonomi er også knyttet til vårt medlemstall. Vi har ingen andre inntekter, og er derfor heller ikke i lomma på noen når vi skal ut og kjempe motorsyklistenes sak. Skal NMCU fortsette å være aktiv på alle de områdene og arenaene der avgjørelsene tas trenger vi penger.

Vi håper derfor du vil være med å slå et slag for oss i denne saken. Du har flere medlemmer i din klubb som ikke lenger er medlem i NMCU. Det taper både klubben og NMCU penger på, og blir det mange nok taper også motorsyklistenes sak i Norge.. Det ønsker vi ikke. Vi trenger et sterkt NMCU, og derfor trenger vi alle medlemmene vi kan få!

På forhånd takk for hjelpen!

NMCUs sentralstyre og sekretariat

www.nmcu.org

( Min Side: https://medlem.nmcu.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F ) 

Om avlyste fellesturer og arrangementer
Fake news