Bidrag til NKS Gjerdrum

Sanitetskvinnene
NKS Gjerdrum satte pris på vårt bidrag til hjelpearbeidet etter raskatastrofen på Ask.
Vi har mottatt et hyggelig takkebrev. Kirsten Stene Kjærstad, som er leder av lokallaget, takker for et generøst bidrag.
Vi i Chapter Oslo gleder oss på Gjerdrum sanitetsforenings vegne.
Kirsten har uttalt ønske om å treffe oss personlig for å takke, men det har foreløpig ikke latt seg gjøre. Vi vil nok etter hvert finne en god anledning til det.
Vi er stolte over å ha frivillige organisasjoner rundt oss som bidrar til fellesskapet. Og vi er stolte av at vi i Chapter Oslo har bidratt til at en samfunnsnyttig organisasjon har fått god støtte.

Brevet er allerede rammet inn og vil etter hvert bli plassert på egnet sted hos vår dealer.

For Chapter Oslos medlemmer
Ass.dir.
Roger
Medlemsmøte mars
AVLYSNING AV NR2021