NR2021- Januar informasjon

Informasjon om NR20201

Siden sist informasjon skriv i november har ikke situasjonen som gjelder den pågående pandemien blitt bedre, men heller gått over til å bli mer utfordrende. Slik situasjonen er per i dag er det ikke mulig å gjennomføre arrangementer i denne størrelse som NR.

Det er heller ingen signaler på at samfunnet vil åpne for fullt før høsten 2021, men dette er noe vi håper at vi tar fullstendig feil i.

Uansett, vi tror at den stigen vi har gått ned må vi gå samme veien opp. Det vil si at ved eventuelle begrensninger med antall, avstand og type arrangementer o.s.v. vil NR bli berørt av en eller flere av disse kriterier/begrensninger.

Når det er sagt vil vi som arrangør ta avgjørelse i uke 10 - 2021, om vi fortsatt skal legge ressurser og økonomi i NR 2021.

På tross av dette har vi siden sist informasjonsskriv opprettholdt avtalen med Pers Hotell, komplettert musikkpakken, jobbet med eventuelle sponsorer og utstillere.

Det har ikke vært stor økning på antall påmeldte deltagere, men dette har vi forståelse for, sett i lys av den pågående pandemien og usikkerheten når det gjelder gjennomføring av NR. Til informasjon er det ingen forhåndsbetaling av hotell eller treffavgift.

Vi vil komme med mer informasjon i skriv mars 2021 hvor vi vil informer om den endelige avgjørelsen.

Følg med på Oslo Chapters hjemmeside og facebookside.

M.v.h.

John
Oslo Chapter 

Støtte til foreningen NKS Gjerdrum er utsatt
Støtte til foreningen NKS Gjerdrum