Ny oppstart med fellesturer fra 10. mai

John_Stein

Informasjonsskriv mai 2020. 

På grunn av de lempninger på regler gitt av myndighetene i forbindelse med Covid-19 viruset tolker vi det slik at vi som organisasjon i denne omgang kan starte med organiserte fellesturer torsdager og søndager fra og med 7 mai.

Det vi må forholde oss til er maks 50 personer og at vi må holde en avstand på minimum 1 meter mellom deltagerne. Gjelder selvfølgelig ikke deltagere som er fra samme husstand. Avstanden 1 meter gjelder ved oppmøte, pauser, bensinfylling, bespisning o.s.v. Det er jo selvfølgelig mer en 1 meter avstand når vi kjører i kolonne. Det skal også være en ansvarlig arrangør og det tilfredsstiller vi med å ha en dedikert RC på hver tur som skal ha ansvaret for å opprette oversikt over antall og navn på deltagere samt påse at regel med avstand overholdes.

Vi jobber for at vi skal kunne gjennomføre den første fellesturen søndag 10 mai. Det vil si at blåtur med Østfold og South East utgår, men vi vil gjennomfører denne som en Oslo Chapter fellestur.

Følg med på Oslo Chapter sin hjemmeside under aktiviteter for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Stein og John 

Planene videre fram i tid
Om avlyste fellesturer og arrangementer