Planene videre fram i tid

NR2021_GOL
Informasjonsskriv juni 2020. 

Vi er nå i gang med fellesturer og de turene som har blitt gjennomført til nå har foregått etter myndighetenes råd og anbefalinger i forbindelse med Korona viruset. Vi følger nøye med på de forandringene som vil kunne komme og tilpasser oss deretter. Når det gjelder øvrige aktiviteter vil vi se på disse fortløpende og vil eventuelt arrangere disse i henhold til hva som kan anbefales.

Som alle nå vet har Chapter South East avlyst NR 2020 av forståelige grunner. Det har i etterkant av avlysningen vært en dialog angående NR 2021. I et møte med Bjørn Solberg (majoren) Tom Sylling (dealer H-D Oslo) og Oslo Chapter, tirsdag 19 mai 2020, ble det besluttet at Oslo Chapter skal ta ansvaret for NR 2021, dog med noen forbehold og betingelser. Dette kom ikke helt overraskende på, så styret i Oslo Chapter har hatt dette på sakslisten tidligere slik at det er et fulltallig styre som står bak beslutningen. En av betingelsene er at NR 2021 blir arrangert i samarbeid med Pers Hotell på Gol. Vi har allerede reservert Pers Hotell, hytteparken og Solstad Hotell 24-27 juni 2021. Oslo Chapter skal ha det første planleggingsmøte med Pers Hotell lørdag 6 juni 2020. Vi håper at vi i dette møte kan komme så langt at vi kan ha bookingene klar i månedsskiftet juni-juli 2020.

Følg med på Oslo Chapters hjemmeside og Facebook hvor det fortløpende blir lagt ut informasjon som gjelder NR 2021.

Vi ønsker dere alle en fortsatt fin kjøresesong.
Ride and have fun

Oslo Chapter

John

Telemark og Vrangfoss
Ny oppstart med fellesturer fra 10. mai