Støtte til foreningen NKS Gjerdrum

H.O.G Oslo gir penger til NKS i Gjerdrum
Vi tar opp en gammel tradisjon i Oslo Chapter. Vi har i tidligere år donert penger til en organisasjon eller forening som vi synes har fortjent litt oppmerksomhet og midler. Eksempler på dette er foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus og Toppgruppa i Skedsmo kommune. 

Styret har vedtatt at vi donerer kr. 25000.- til NKS Gjerdrum på Ask. 

Det ble på forrige styremøte besluttet at NKS Gjerdrum (Norske Kvinners Sanitetsforening) skulle få pengesummen. NKS Gjerdrum utmerket seg under leirraskatastrofen med å stille allerede kl. 0700 om morgenen med mange medlemmer. Hovedoppgaven ble å sørge for at hjelpemannskapene fikk mat og drikke gjennom hele døgnet. Det ble også nedlagt innsats i omsorgsarbeid blant mannskapene. 

NKS Gjerdrum er en avdeling som uselvisk og med oppofrelse utmerker seg i kommunen. De jobber for ett godt miljø for unge og gamle. Enkelte i Gjerdrum forteller at NKS er en del av limet i kommunen. De er ofte ikke synlige, men er alltid tilstede. NKS Gjerdrum har ca. 200 medlemmer som betaler kontigent og som alltid stiller opp gratis.

NKS Gjerdrum har en innsatsgruppe bestående av 25 medlemmer som kan kalles inn ved for eksempel store ulykker eller katastrofer. Man kan godt si at de fikk en tøff ilddåp siden det for første gang ble bruk for de. De bestod med glans. 

Våre tanker går til de etterlatte og pårørte. En fryktelig katastrofe. Mange har mistet sine kjære, mange står uten hus og hjem, mange står på vent for å komme tilbake til boligen sin og mange venter på å få hentet sine eiendeler ut av hus som er ubeboelige. Vi kan vanskelig sette oss inn i hvordan de har det, men vi er trygge på at de får all den hjelp det er mulig å gi.Vi valgte å bidra til at en av støttefunksjonene kommer styrket ut og dermed blir i stand til å hjelpe fremover i tid. 

NKS Gjerdrum er en frivillig organisasjon som får sine midler gjennom basarer, salg av fastelavensris, arrangementer med utloddninger,gaver/donasjoner og medlemkontigent. NKS Gjerdrum støtter flere tiltak i kommunen. Noen eksempler:Østbytunet:. Der er de deleiere og formål er å hjelpe barn og unge som har tilpasnings og skolevansker.

  • Foreningen for kvinnehelse: Der gir de midler sammen med hele organisasjonen i Norge.
  • Årlig opplevelsesdag for barn og unge: Rettet mot barn og unge i Gjerdrum som har det vanskelig på hjemmebane. 
  • Hyggekveld ved juletider: For de eldre på bo og behandlingssenteret.
  • Stiftelsen Kløverhuset på Ask: Opprettet med midler fra NKS. Møter og tilstelninger.
  • Trimgruppe: Trim hver mandag for godt voksne.
  • Donasjoner: Årlig støtte til diverse foreninger som jobber for ungdom. For eksempel 4H
  • Nyfødte: Alle nyfødte får bok når de blir født. 

Sjekken overleveres torsdag 28/1 kl.1200 på Olavsgård Hotell. Director Petter, Ass.dir. Roger, medlem Olav Gjerdingen stiller for oss, Kirsten Stene Kjærstad leder i NKS Gjerdrum og journalist fra Romerike blad. 

Vi vet at midlene de får av HOG Oslo Chapter vil bli brukt fornuftig til det beste for samfunnet i Gjerdrum kommune.

For styret HOG Oslo Chapter
Assistant director
Roger Johansen
NR2021- Januar informasjon
Nyhetsbrev fra Lazy Boyz