Takk for innsatsen!

IMG_1044s

 Den 3 juli avsluttet Post Riden NR 2019 hos Harley-Davidson Oslo, og med det var også NR2019 offisielt avsluttet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke styret i Oslo Chapter for innsatsen før og under NR 2019. Takk også til medlemmene i Oslo Chapter som aktivt har deltatt i gjennomføringen av treffet. Jeg retter også en stor takk til alle deltagere på treffet, uten dere ingen treff.

Takk også til Pers Hotell for den velvillighet, fleksibilitet og innsats som er lagt ned i forbindelse med treffet. Jeg må også takke sponsorer som har bidratt økonomisk og med utstyr. I henhold til de tilbakemeldingen jeg har fått fra Pers Hotell, Chaptere og enkeltpersoner skal dere alle være stolte av å ha vært en del av NR 2019.

Takk nok en gang, jeg er stolt av dere og det har vært moro å være en av dere. Neste år skal jeg gjøre alt for å delta også.

John Johansen
Director H.O.G. Oslo Chapter

PS: Husk påmelding til NR 2020 - Oslo Chapter skal bli størst!


NR2019 Post Ride
NR2019 Post Ride'off