Takk for oppmøte …

23737715_10156198438270649_3821822908849586210__20171122-140024_1

Takk for oppmøte på årsmøte/medlemsmøte 21 november.

Vi var til sammen 70 medlemmer med et stort engasjement som bidro til et innholdsrikt møte.

Jeg takker de som bidro i forbindelse med gjennomføringen av årsmøte/medlemsmøte, samt de som har bidratt aktivt i gjennomføringen av de forskjellige aktiviteter i 2017.

Takk også til Tom Svendsen og Wenche Jallen for den innsatsen de gjorde for styret i 2017, og ønsker samtidig Hanne Gulseth og Petter Karlend velkommen inn i styret.

Jeg vil også takke medlemmene for innspill til aktiviteter, og disse vil selvfølgelig vi i styret bruke i planleggingen for neste sesong.

Også vil jeg rette en stor takk til medlemmene for deres deltagelse på de aktiviteter som er gjennomført i 2017. Vi i styret setter stor pris på det store antall som deltar, og vi tar dette som en tilbakemelding på at det gjennomføres aktiviteter som fenger.

Nå nærmer det seg årsskifte, men vi har noen aktiviteter igjen i 2017. Se hjemmeside for mer informasjon.

Slapp av og ha det gøy, plutselig kommer kjøresesongen.

Med vennlig hilsen

John Johansen

Director


Foto: Tom Iversen

Sikkerhetskurs 2017
Styremøtereferater