Sikkerhetskomitéen

Om risiko
Kjøring med motorsykkel medfører en viss risiko, men den kan bringes ned til et akseptabelt nivå ved å bruke riktig bekledning, ikke kjøre i ruspåvirket tilstand, og tilpasse hastigheten etter forholdene og egne kjøreferdigheter. Aller viktigst er å kjøre med god margin slik at en ikke havner i situasjoner med fare for eget eller andres liv og helse. En måte vi holder risikoen på et lavt nivå når vi kjører sammen er å ha regler for kjøring i kolonne. 


Rapportering av hendelser
Skulle det likevel oppstå en uønsket hendelse så vil vår sikkerhetskomité gjerne ha en rapport om hendelsen for å kunne vurdere om vi kan sette inn kompenserende tiltak som skal forhindre en tilsvarende hendelse i fremtiden. Derfor er det fint om du helt enkelt sender leder for sikkerhetskomitéen en hendelsesrapport på epost. Skjemaet kan du laste ned fra lenken nederst på denne siden.

Leder Jon-Dyre Vaa, Safety Officer

Medlem Jan Olav Karlsen, Head Road Captain
Medlem Roger Holm, Editor

For kontaktdata: se Styret i H.O.G Oslo Chapter

Hendelsesrapport skjema Word (doc)
Kjøring i kolonne
Varslingsordre - Frya 2019